Regulamin konkursu

  1. Postanowienia ogólne:

1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem „Zacznij mówić po angielsku!”.

1.2 Organizatorem konkursu jest blog languagelifestyle.pl.

1.3 Sponsorem nagród jest: Wydawnictwo Edgard.

 

  1. Zasady konkursu:

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na blogu languagelifestyle.pl.

2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które odpowiedzą na pytanie o którym mowa w poście „Konkurs: Zacznij mówić po angielsku!” umieszczonym pod adresem:

i prześlą e-mail z odpowiedziami na adres kontakt@languagelifestyle.pl

2.3 Konkurs polega na odpowiedzeniu na pytanie: Jaki jest według ciebie najlepszy sposób na to, aby zacząć mówić w języku obcym? Odpowiedzi należy udzielać wysyłając e-mail o temacie „Konkurs Zacznij mówić po angielsku!” na adres kontakt@languagelifestyle.pl.

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

 

  1. Czas trwania konkursu:

3.1 Czas trwania konkursu: od 22.12.2015 godz. 12:00 do 31.12.2015 godz. 23:59.

 

  1. Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu:

4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator.

4.2 Podstawą wyboru będzie ocena rzeczowości i kreatywności odpowiedzi dokonana przez Organizatora.

4.3 Pięciu wybranych przez Organizatora uczestników otrzyma nagrodę.

4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie languagelifestyle.pl najpóźniej 3 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na stronie languagelifestyle.pl oraz powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną poprzez wiadomości mailową z adresu kontakt@languagelifestyle.pl.

 

  1.  Nagrody:

5.1 Nagrodą w konkursie jest książka „Zacznij mówić po angielsku! Jak przełamać barierę językową?”, Weronika Sokołowska, wyd. Edgard, 2015.

5.3 Liczba nagród w konkursie wynosi pięć.

5.4 Każdy zwycięzca otrzyma jedną książkę.

5.2  Nagrody będą wysłane do zwycięzców nie później niż na dwa tygodnie po zakończeniu konkursu.

 

  1.  Inne postanowienia

6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej languagelifestyle.pl.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej languagelifestyle.pl.

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.4 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej kontakt@languagelifestyle.pl

6.5 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.6 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.