Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dalej “RODO”, informujemy iż:

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej “Administrator”) w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Weronika Sokołowska, prowadząca działalność pod firmą Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska z siedzibą przy ul. Litewskiej 13/1, 30-014 Kraków, NIP: 8733143202, REGON: 122965786

Prawa osób, których dane są przetwarzane

 1. Każda z osób, której dane są przetwarzane przez Administratora danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej prosimy o kontakt mailowy: kontakt@weronikasokolowska.pl.

 3. Każda z osób, której dane przetwarza Administrator ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zbiera dane potrzebne do kontaktu za pomocą newslettera.

 2. Administrator zbiera dane potrzebne do świadczenia usług językowych. Osoby, które stają się klientami Administratora, i którym świadczone są usługi nauczania języków obcych powinny zapoznać się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie: http://inspiroacademy.pl/polityka-prywatnosci/

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora w momencie zapisania na newsletter to imię lub/i nazwisko oraz adres email.

 2. W celu wystawienia faktury wymagane dane to nazwa firmy, adres prowadzenia działalności oraz numer NIP.

Zebranie danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazane są Administratorowi dobrowolnie podczas kontaktu z Administratorem (kontakt mailowy, telefoniczny, za pośrednictwem portali społecznościowych, portali z ogłoszeniami lub osobisty kontakt) lub podczas zapisania na newsletter.

Przekazanie danych osobowych

 1. W celu realizacji świadczonych przez Administratora usług możliwe jest przekazanie danych osobowych następującym osobom lub firmom:

a) pracownikom, zleceniobiorcom i podwykonawcom szkoły językowej Inspiro Language Academy Weronika Sokołowska,

b) firmom świadczącym usługi księgowości,

c) firmom kurierskim i poczcie polskiej,

d) operatorom systemów służących do zarządzania szkołą językową,

e) operatorom serwisów służących do wystawiania faktur,

f) firmom świadczącym usługi utrzymywania serwerów, hostingu,

g) operatorom platform do marketingu online (używanych do wysyłania newslettera) – w tym przypadku platformy MailChimp platforma obsługiwana przez The Rocket Science Group LLC z siedzibą w USA oraz platformy MailerLite).

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji celów przetwarzania danych osobowych opisanych powyżej.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Pliki cookies

 1. Administrator nie używa plików cookies do zbierania danych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail. Osoby odwiedzające stronę pozostają anonimowe. Informacje płynące z plików cookies używane są do analizy statystycznej sposobu korzystania ze strony weronikasokolowska.pl oraz do jej prawidłowego funkcjonowania.