1. Postanowienia ogólne:

1.1 Konkurs prowadzony będzie pod hasłem „Fiszki w karteczkach”

1.2 Organizatorem konkursu jest blog languagelifestyle.pl.

1.3 Sponsorem nagród jest: Compagnia Lingua – Wydawca fiszek W karteczkach.

 

  1. Zasady konkursu:

2.1 Konkurs zostanie przeprowadzony na blogu languagelifestyle.pl.

2.2 Uczestnikami konkursu są osoby, które odpowiedzą na pytanie o którym mowa w poście „Fiszki w karteczkach” umieszczonym pod adresem: https://weronikasokolowska.pl/fiszki-w-karteczkach/ i prześlą e-mail z odpowiedziami na adres kontakt@languagelifestyle.pl

2.3 Konkurs polega na odpowiedzeniu na pytanie: Gdzie ty zabrałbyś swoje fiszki? Odpowiedzi należy udzielać wysyłając e-mail o temacie „Fiszki w karteczkach” na adres kontakt@languagelifestyle.pl.

2.4 Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu.

 

  1. Czas trwania konkursu:

3.1 Czas trwania konkursu: od 7.03.2016 godz. 12:00 do 21.03.2016 godz. 23:59.

 

  1. Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu:

4.1 Wyboru zwycięzców konkursu dokona Organizator.

4.2 Podstawą wyboru będzie ocena rzeczowości i kreatywności odpowiedzi dokonana przez Organizatora.

4.3 Trzech wybranych przez Organizatora uczestników otrzyma nagrodę.

4.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie languagelifestyle.pl najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni przez Organizatora na stronie languagelifestyle.pl oraz powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną poprzez wiadomość mailową z adresu kontakt@languagelifestyle.pl.

 

  1. Nagrody:

5.1 Nagrodą w konkursie jest pudełko fiszek W karteczkach, wybrane przez zwycięzcę spośród produktów w ofercie Compagnia Lingua W karteczkach.

5.3 Liczba nagród w konkursie wynosi trzy.

5.4 Każdy zwycięzca otrzyma jedno pudełko.

5.2  Nagrody będą wysłane do zwycięzców przez sponsora nagród nie później niż na dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

  1. Inne postanowienia

6.1  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej languagelifestyle.pl.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu będzie obowiązywać od chwili jej opublikowania na stronie internetowej languagelifestyle.pl.

6.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnianie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedopatrzenia i opóźnienia wysyłki po stronie sponsora nagród.

6.5 Ewentualne zastrzeżenia lub reklamacje należy składać w formie elektronicznej w na adres poczty elektronicznej kontakt@languagelifestyle.pl

6.6 Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni.

6.7 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.